Apple backs off killing web apps, but the fight continues! Read More

Otevřený dopis Timovi Cookovi, Sabotování webových aplikací je neobhajitelné

English, Français, Español, Dutch, Česky

Vážený Time Cooku,

píšeme, abychom vyjádřili znepokojení nad rozhodnutím Applu odstranit webové aplikace (PWA) z iOS a Safari v Evropské Unii (EU) a abychom využili našich práv dle Nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA).

Apple poukazuje na webové aplikace jako na otevřenou alternativu obchodu App Store a kroky k jejich odstranění vyvolaly ve webové komunitě hluboké znepokojení. Degradace webových aplikací v iOS na zástupce hrozí ztrátou dat a podkopává web jako spolehlivou platformu pro uživatele iOS. Tyto v tichosti zavedené změny ohrožují kritické funkce včetně integrace s iOS, push notifikace, odznaky počtu nepřečtených a možnost spuštění na celou obrazovku. Jejich odstranění rozbije webové aplikace pro studenty, vlády, zdravotnické instituce, novináře i startupy.

V důsledku toho už celé kategorie aplikací nebudou na webu životaschopné. Co hůře, iOS pokud víme ani nebude obsahovat API umožňující konkurenčním prohlížečům tyto funkce implementovat. To způsobí obrovské, okamžité a trvalé škody uživatelům, vývojářům a podnikům v EU i mimo ni.

Zdůvodnění Applu odkazující k bezpečnosti a soukromí jsou přinejlepším nepodložená. Webové aplikace poskytují uživatelům bezpečné prostředí, které jim dává kontrolu prostřednictvím jejich prohlížečů a otevření iOS konkurenčním prohlížečům bezpečnost a soukromí posílí, nikoliv naruší. Web aplikace poháněné konkurenčními prohlížeči mohou být bezpečnější a schopnější než dnešní aplikace a odstranění podpory nelze ospravedlnit na základě bezpečnosti. Argumenty Applu ohledně bezpečnosti konkurenčních prohlížečů byly jednoznačně odmítnuty regulačními orgány po celém světě a nejinak je tomu i v této situaci.

My, níže podepsaní “koncoví uživatelé” a “podnikatelští uživatelé”, využíváme svých práv podle článků 5 a 6 EU DMA. Zejména uplatňujeme naše právo dle čl. 6, odst. 7 zajišťující podnikům účinnou interoperabilitu se softwarovými funkcemi operačního systému.

V souladu s těmito právy je společnost Apple povinna zachovat funkcionalitu umožňující Safari a jiným iOS prohlížečům přidávat webové aplikace na domovskou obrazovku, umožnit jim spouštění v aktivitách nejvyšší úrovně (ne v záložkách), integrovat se s nastaveními a oprávněními iOS, povolit push notifikace a odznaky ikon na domovské obrazovce a spouštění na celou obrazovku.

Dále tvrdíme, že změny navržené Applem porušují článek 13 DMA, který zakazuje snahu o obcházení ze strany určených strážců přístupu. Konkrétně čl. 13, odst. 6, který říká:

6. Strážce přístupu nezhoršuje podmínky ani kvalitu žádné z hlavních služeb platforem poskytovaných podnikatelským nebo koncovým uživatelům, kteří využívají práv nebo možností stanovených v článcích 5, 6 a 7, nebo…
EU Nařízení o digitálních trzích EU, článek 13, odstavec 6 (zvýraznění doplněno)

Ze strany Applu je stále možné obrátit kurz a zachovat zásadní iOS funkcionalitu, na kterou uživatelé a vývojáři spoléhají od roku 2007, kdy Steve Jobs představil webové aplikace pro iPhone. DMA degradaci těchto funkcí v iOS a Safari nevyžaduje. Vyzýváme Apple, aby se všemi zúčastněnými stranami urychleně, transparentně a v dobré víře tyto stěžejní schopnosti obnovil a rozšířil.

Zachování těchto funkcí, jejich zpřístupnění konkurenci a umožnění volby prohlížeče po celém světě je jedinou možnou cestou v dobré víře vpřed a vyzýváme vás, abyste dodržel zákonné povinnosti Applu a umožnil férovou a efektivní soutěž globálně na vašich platformách. Apple je schopný soutěžit kvalitou místo spoléhání na uzamčení a upřednostňování sebe sama.

S pozdravem

Thank you for your support!

The letter has now closed.

Thank you to the many thousands of invidivuals and organizations that signed the letter. We did it: Apple backed off killing web apps!

There is always more work to be done!

If you would still like to support Open Web Advocacy and be involved with future efforts, please consider:

signatářů:

  Jednotlivců

  Organizací