Apple backs off killing web apps, but the fight continues! Read More

Open Brief aan Tim Cook, Web Apps Saboteren Is Niet Te Verdedigen

English, Français, Español, Dutch, Česky

Beste Tim Cook,

We schrijven om onze bezorgdheid te uiten over het besluit van Apple om Web Apps (PWA's) te verwijderen uit iOS en Safari in de Europese Unie (EU) en om gebruik te maken van onze rechten onder de Digital Markets Act (DMA).

Apple verwijst naar Web Apps als het open alternatief voor de App Store en de genomen acties om ze te verwijderen hebben diepe bezorgdheid veroorzaakt in de webgemeenschap. Als iOS Web Apps degradeert tot snelkoppelingen lopen gebruikers risico op gegevensverlies en wordt de betrouwbaarheid van het web als platform voor iOS-gebruikers ondermijnd. Deze veranderingen, die zonder aankondiging zijn geïntroduceerd, bedreigen essentiële functies, waaronder integratie met iOS, meldingen (push notificaties), het markeren van het aantal ongelezen berichten en de mogelijkheid om apps in volledig scherm te openen. Het verwijderen van deze functies heeft als gevolg dat Web Apps onbruikbaar zullen worden voor studenten, overheden, zorginstellingen, journalisten en start-ups.

Als gevolg hiervan zullen hele categorieën van apps niet langer levensvatbaar zijn op het internet. Nog zorgwekkender is dat, voor zover duidelijk is, iOS geen APIs zal bevatten voor concurrerende browsers om deze functies te implementeren. Dit zal aanzienlijke, directe en voortdurende schade toebrengen aan gebruikers, ontwikkelaars en bedrijven, zowel binnen als buiten de EU.

Als redenen voor het verwijderen van Web Apps verwijst Apple naar veiligheid en privacy, maar deze zijn in het beste geval ongegrond. Web Apps bieden een veilige omgeving waarbij de gebruiker controle kan uitoefenen via hun browser en de openstelling van iOS voor concurrerende browser-engines zal de beveiliging en privacy eerder verbeteren dan aantasten. Web Apps die worden aangedreven door concurrerende browsers kunnen veiliger en capabeler zijn dan hedendaagse apps, en het verwijderen van ondersteuning kan niet worden gerechtvaardigd op basis van veiligheidsredenen. De argumenten van Apple met betrekking tot de veiligheid van concurrerende browsers zijn door toezichthouders over de hele wereld onomstotelijk verworpen, en deze situatie is geen uitzondering.

Wij, de ondergetekende "eindgebruikers" en "zakelijke gebruikers", maken gebruik van onze rechten op grond van de artikelen 5 en 6 van de DMA van de EU. In het bijzonder doen wij beroep op ons recht op grond van artikel 6, lid 7, dat bedrijven een effectieve interoperabiliteit met de softwarefuncties van het besturingssysteem garandeert.

Op grond van deze rechten is Apple verplicht de functionaliteit te behouden waarmee Safari en andere iOS-browsers Web Apps aan het startscherm kunnen toevoegen, in activiteiten op het hoogste niveau kunnen uitvoeren (niet in tabbladen), kunnen integreren met iOS-instellingen en -toegangsinstellingen, gebruik kunnen maken van pushmeldingen en badges van apps op het startscherm en op volledig scherm kunnen tonen.

Verder stellen we dat de door Apple voorgestelde wijzigingen in strijd zijn met artikel 13 van de DMA, dat ontduiking door aangewezen poortwachters verbiedt. Specifiek, artikel 13, lid 6, waarin staat:

6. De poortwachter zorgt niet voor een verslechtering van de voorwaarden of kwaliteit van de kernplatformdiensten die worden verleend aan zakelijke gebruikers of eindgebruikers die gebruikmaken van de in de artikelen 5, 6 en 7 vastgelegde rechten of keuzes, of ...
EU-wet digitalemarktenverordening, artikel 13, lid 6 (nadruk toegevoegd)

Het is nog steeds mogelijk voor Apple om de koers te keren en essentiële functionaliteit te behouden waar iOS-gebruikers en -ontwikkelaars op vertrouwen sinds 2007, toen Steve Jobs Web Apps voor de iPhone introduceerde. Het uithollen van deze functies in iOS en Safari is volgens de DMA niet vereist. We moedigen Apple aan om dringend, transparant en in goed vertrouwen alle belanghebbenden te betrekken bij het herstellen en verbeteren van deze essentiële mogelijkheden.

Het behouden van deze functies, het ervan beschikbaar maken voor concurrenten en het wereldwijd toestaan van browserkeuze is de enige eerlijke weg voorwaarts, en wij roepen u op om zowel te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Apple als om eerlijke en effectieve concurrentie op uw platforms wereldwijd toe te staan. Apple heeft het vermogen om te concurreren op basis van verdienste, in plaats van te vertrouwen op vendor lock-in en zichzelf voor te trekken.

Hoogachtend

Thank you for your support!

The letter has now closed.

Thank you to the many thousands of invidivuals and organizations that signed the letter. We did it: Apple backed off killing web apps!

There is always more work to be done!

If you would still like to support Open Web Advocacy and be involved with future efforts, please consider:

signatories:

  Individuals

  Organisations